Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 มิ.ย. 62

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2545

20 มิ.ย. 62

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2544

20 มิ.ย. 62

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484, พุทธศักราช 2541

17 มิ.ย. 62

กฎกระทรวง กำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และแบ่งส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2555

17 มิ.ย. 62

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พุทธศักราช 2560

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 2286 ครั้ง
17 มิ.ย. 62

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พุทธศักราช 2558

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 2286 ครั้ง
17 มิ.ย. 62

กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พุทธศักราช 2530) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์บรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

17 มิ.ย. 62

กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พุทธศักราช 2528) ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
1 2 3 >