Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

กฏหมาย ระเบียบและคำสั่งต่างๆ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 ส.ค. 63

แจ้ง กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

14 ก.ค. 63

แจ้ง กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563

9 มิ.ย. 63

แจ้ง กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา(เพิ่มเติม) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

2 มิ.ย. 63

แจ้ง กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

21 พ.ค. 63

แจ้ง กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประจำเดือน เมษายน 2563

14 มิ.ย. 62

สรุปข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 2500 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1