Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 พ.ค. 63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

17 มิ.ย. 62

รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
1