Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 มี.ค. 65

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณพ.ศ.2565

16 ก.พ. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4737 ครั้ง
16 ก.พ. 64

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณพ.ศ.2564

22 พ.ค. 63

ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนน้ำบาดาลประจำเดือน มีนาคม 2563

22 พ.ค. 63

ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนน้ำบาดาลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

22 พ.ค. 63

ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนน้ำบาดาลประจำเดือน มกราคม 2563

22 พ.ค. 63

ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนน้ำบาดาลประจำเดือน ธันวาคม 2562

22 พ.ค. 63

ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนน้ำบาดาลประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2