Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

3 ส.ค. 64

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2564

8 ก.ค. 64

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2564

8 มิ.ย. 64

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564

1 ก.พ. 64

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564

4 ม.ค. 64

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563

3 ธ.ค. 63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563

3 ธ.ค. 63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563

3 ธ.ค. 63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2563

จำนวนทั้งหมด 55 รายการ
1 2 3 4 5 > >>