Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 มี.ค. 64

ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 และประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซค์ของสำนักงาน

15 ม.ค. 63

แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

17 มิ.ย. 62

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ
1