Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 มี.ค. 64

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

18 มิ.ย. 62

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
1