Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

6 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2563

31 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2563

8 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

7 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งบดำเนินงานแผนงานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

7 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเ

7 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฝารองนั่งในห้องน้ำสำนักงาน งบดำเนินงาน แผนงานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพ

7 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ

จำนวนทั้งหมด 324 รายการ
1 2 3 4 5 > >>