Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

27 เม.ย. 61

โครงสร้างผู้บริหาร

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 2.49 Mb ดาวน์โหลด: 2503 ครั้ง
23 เม.ย. 61

โครงสร้างองค์กร

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 3.08 Mb ดาวน์โหลด: 2506 ครั้ง
25 เม.ย. 61

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

25 เม.ย. 61

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
1