Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 เม.ย. 61

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

26 เม.ย. 61

เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 3.46 Mb ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง
26 เม.ย. 61

คู่มือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 6.21 Mb ดาวน์โหลด: 52 ครั้ง
26 เม.ย. 61

สถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2560

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 29 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
1