Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

18 มิ.ย. 62

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

18 มิ.ย. 62

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

17 มิ.ย. 62

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

17 มิ.ย. 62

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

17 มิ.ย. 62

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

17 มิ.ย. 62

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือนประจำปี 2562

17 มิ.ย. 62

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1