Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 มี.ค. 64

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1 มี.ค. 64

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

1 มี.ค. 64

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 มี.ค. 64

ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 และประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซค์ของสำนักงาน

23 ก.พ. 64

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือนเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
11 ก.พ. 64

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือนเดือน มกราคม 2564

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
10 ม.ค. 63

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือนเดือน ธันวาคม 2563

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
10 ธ.ค. 63

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือนเดือน พฤศจิกายน 2563

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 22 รายการ
1 2 3 >