Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง

1 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ การสนับสนุนคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่ เขตควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการเรือหางยาว จำนวน 1 ลำ งบพัฒนาจังหวัด โครงการแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากลิงแสมและลิงกังในจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนทั้งหมด 245 รายการ
1 2 3 4 5 > >>