Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 ม.ค. 64

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563

4 ม.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เดือนธันวาคม 2563

3 ธ.ค. 63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563

3 ธ.ค. 63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563

3 ธ.ค. 63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2563

3 ธ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน 2563

3 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2563

3 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2563

จำนวนทั้งหมด 427 รายการ
1 2 3 4 5 > >>