Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

14 มิ.ย. 62

คู่มือการปฎิบัติงานเรีองร้องเรียน

27 เม.ย. 61

โครงสร้างผู้บริหาร

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 2.49 Mb ดาวน์โหลด: 2503 ครั้ง
23 เม.ย. 61

โครงสร้างองค์กร

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 3.08 Mb ดาวน์โหลด: 2506 ครั้ง
18 พ.ค. 61

การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 " บทความ 5 เรื่อง "

26 เม.ย. 61

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

26 เม.ย. 61

เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 3.46 Mb ดาวน์โหลด: 2498 ครั้ง
26 เม.ย. 61

คู่มือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 6.21 Mb ดาวน์โหลด: 2525 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2