Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
วัน (เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 07.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา​ เนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา​ ประจำปี​ 2563​ ณ วัดวิชิตสังฆาราม​ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี​นายสุพจน์​ รอดเรือง​ ณ​ หนองคาย (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

วัน (เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 07.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา​ เนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา​ ประจำปี​ 2563​ ณ วัดวิชิตสังฆาราม​ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี​นายสุพจน์​ รอดเรือง​ ณ​ หนองคาย (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

วัน (เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 07.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา​ เนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา​ ประจำปี​ 2563​ ณ วัดวิชิตสังฆาราม​ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี​นายสุพจน์​ รอดเรือง​ ณ​ หนองคาย (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

11 ก.พ. 63

ข่าว ทสจ.ภูเก็ต

ดูทั้งหมด
วันนี้(จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563)เวลา 09.00 น. นางพัชรินทร์ ยีตำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต  ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันนี้(จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563)เวลา 09.00 น. นางพัชรินทร์ ยีตำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันนี้(จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563)เวลา 09.00 น. นางพัชรินทร์ ยีตำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

17 ก.พ. 63