Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าว ทสจ.ภูเก็ต

ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น. นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม " ฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วม (ปลูกหญ้าทะเล) " ณ บริเวณอ่าวป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

14 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น. นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม " ฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วม (ปลูกหญ้าทะเล) " ณ บริเวณอ่าวป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

14 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น. นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม " ฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วม (ปลูกหญ้าทะเล) " ณ บริเวณอ่าวป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

14 ส.ค. 62