Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
วัน (เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 07.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา​ เนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา​ ประจำปี​ 2563​ ณ วัดวิชิตสังฆาราม​ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี​นายสุพจน์​ รอดเรือง​ ณ​ หนองคาย (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

วัน (เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 07.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา​ เนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา​ ประจำปี​ 2563​ ณ วัดวิชิตสังฆาราม​ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี​นายสุพจน์​ รอดเรือง​ ณ​ หนองคาย (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

วัน (เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 07.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา​ เนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา​ ประจำปี​ 2563​ ณ วัดวิชิตสังฆาราม​ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี​นายสุพจน์​ รอดเรือง​ ณ​ หนองคาย (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

11 ก.พ. 63

ข่าว ทสจ.ภูเก็ต

ดูทั้งหมด
วันนี้ (4 มิ.ย. 2563) เวลา 14.00 น. นายวัฒนพงษ์  สุกใส ผอ.สนง.ทสจ.ภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา  โชติธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์ สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3.2 ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ

วันนี้ (4 มิ.ย. 2563) เวลา 14.00 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผอ.สนง.ทสจ.ภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา โชติธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์ สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3.2 ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ

วันนี้ (4 มิ.ย. 2563) เวลา 14.00 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผอ.สนง.ทสจ.ภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา โชติธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์ สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3.2 ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ

4 มิ.ย. 63