Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวประกาศ

ดูทั้งหมด
ประกาศจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ประกาศจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ประกาศจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

17 พ.ย. 63

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

12 พ.ย. 63

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
วันนี้ (23 ตุลาคม 63) เวลา 9.00 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส (ผู้อำนวยการ สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์​ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต​โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

วันนี้ (23 ตุลาคม 63) เวลา 9.00 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส (ผู้อำนวยการ สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์​ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต​โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

วันนี้ (23 ตุลาคม 63) เวลา 9.00 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส (ผู้อำนวยการ สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์​ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต​โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

23 ต.ค. 63

ข่าว ทสจ.ภูเก็ต

ดูทั้งหมด
วันนี้ (อังคาร 24 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตในฐานะเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต (คณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต (คณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีพลเรือตรี วโรดม สุวารี (รอง ผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต (ท)) เป็นประธานการประชุมฯ

วันนี้ (อังคาร 24 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตในฐานะเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต (คณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต (คณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีพลเรือตรี วโรดม สุวารี (รอง ผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต (ท)) เป็นประธานการประชุมฯ

วันนี้ (อังคาร 24 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตในฐานะเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต (คณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต (คณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีพลเรือตรี วโรดม สุวารี (รอง ผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต (ท)) เป็นประธานการประชุมฯ

24 พ.ย. 63