Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมสนง.ทสจ.ภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานฯ

ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมสนง.ทสจ.ภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานฯ

วันอังคารที่ 22 พ.ค.2561 เวลา 13.30 น. ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมสนง.ทสจ.ภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานฯ

22 พ.ค. 61

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 08.30 น. สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

18 พ.ค. 61