Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
วันนี้(9 มิถุนายน 2563)เวลา 10.30 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายภูเบศ จอมพล ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 4/63  รหัส 4ก - 462 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร บริเวณเต็นท์ลานม่วง - ขาวมุมอาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ

วันนี้(9 มิถุนายน 2563)เวลา 10.30 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายภูเบศ จอมพล ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 4/63 รหัส 4ก - 462 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร บริเวณเต็นท์ลานม่วง - ขาวมุมอาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ

วันนี้(9 มิถุนายน 2563)เวลา 10.30 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายภูเบศ จอมพล ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 4/63 รหัส 4ก - 462 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร บริเวณเต็นท์ลานม่วง - ขาวมุมอาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ

9 มิ.ย. 63

ข่าว ทสจ.ภูเก็ต

ดูทั้งหมด
วันนี้ (พุธ 5 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต) มอบหมายให้นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานกล่าวต้อนรับฯ

วันนี้ (พุธ 5 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต) มอบหมายให้นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานกล่าวต้อนรับฯ

วันนี้ (พุธ 5 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต) มอบหมายให้นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานกล่าวต้อนรับฯ

5 ส.ค. 63