Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต) ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก-เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ที่ กม.39+810.400 (แยกบ้านหยี่เต้ง) ณ ห้องประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (จัดโดยกรมทางหลวง) โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต) ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก-เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ที่ กม.39+810.400 (แยกบ้านหยี่เต้ง) ณ ห้องประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (จัดโดยกรมทางหลวง) โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

วันนี้ (พุธ 7 พ.ย. 2561) เวลา 09.00 น. นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต) ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก-เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ที่ กม.39+810.400 (แยกบ้านหยี่เต้ง) ณ ห้องประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (จัดโดยกรมทางหลวง) โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

8 พ.ย. 61

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
นายณฐวรรณ  จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต  ได้มอบหมายให้    นายสัญชัย เชาว์เฉีียบ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวัน     “ พระบิดาแห่งฝนหลวง ” ประจำปี 2561

นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายสัญชัย เชาว์เฉีียบ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวัน “ พระบิดาแห่งฝนหลวง ” ประจำปี 2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้มอบ หมายให้นายสัญชัย เชาว์เฉียบ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อร่วมน้อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

14 พ.ย. 61

ข่าวเด่น ทสจ.ภูเก็ต

ดูทั้งหมด
สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 17/2561 ณ ห้องประชุมสนง.ทสจ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานฯ

สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 17/2561 ณ ห้องประชุมสนง.ทสจ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานฯ

วันนี้ (8 พ.ย.2561) เวลา 09.00 น. สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 17/2561 ณ ห้องประชุมสนง.ทสจ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานฯ

8 พ.ย. 61