Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
วันนี้ (23 ตุลาคม 63) เวลา 9.00 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส (ผู้อำนวยการ สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์​ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต​โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

วันนี้ (23 ตุลาคม 63) เวลา 9.00 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส (ผู้อำนวยการ สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์​ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต​โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

วันนี้ (23 ตุลาคม 63) เวลา 9.00 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส (ผู้อำนวยการ สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์​ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต​โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

23 ต.ค. 63

ข่าว ทสจ.ภูเก็ต

ดูทั้งหมด
วันนี้ (อังคาร ที่ 21 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส (ผอ.ทสจ.ภูเก็ต) เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการลดขยะพลาสติก (Take Pinto) และการเปิดตัวร้านอาหารต้นแบบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนาม ฯ

วันนี้ (อังคาร ที่ 21 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส (ผอ.ทสจ.ภูเก็ต) เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการลดขยะพลาสติก (Take Pinto) และการเปิดตัวร้านอาหารต้นแบบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนาม ฯ

วันนี้ (อังคาร ที่ 21 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส (ผอ.ทสจ.ภูเก็ต) เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการลดขยะพลาสติก (Take Pinto) และการเปิดตัวร้านอาหารต้นแบบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนาม ฯ

21 ก.ย. 64