Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
วันนี้ (23 ตุลาคม 63) เวลา 9.00 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส (ผู้อำนวยการ สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์​ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต​โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

วันนี้ (23 ตุลาคม 63) เวลา 9.00 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส (ผู้อำนวยการ สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์​ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต​โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

วันนี้ (23 ตุลาคม 63) เวลา 9.00 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส (ผู้อำนวยการ สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์​ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต​โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

23 ต.ค. 63

ข่าว ทสจ.ภูเก็ต

ดูทั้งหมด
วันนี้ (จันทร์ 15 ส.ค. 2565) เวลา 13.30 น. นายณัฐกฤษณ์  พลเพชร (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สนง.ทสจ.ภูเก็ต) มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ชุมนูรักษ์ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ) เข้าร่วมการประชุมหารือ (ร่าง) แนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางแอปพลิเคชันซูม (Zoom Application) โดยมี นางกัญชลี นาวิกภูมิ ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ

วันนี้ (จันทร์ 15 ส.ค. 2565) เวลา 13.30 น. นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สนง.ทสจ.ภูเก็ต) มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ชุมนูรักษ์ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ) เข้าร่วมการประชุมหารือ (ร่าง) แนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางแอปพลิเคชันซูม (Zoom Application) โดยมี นางกัญชลี นาวิกภูมิ ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ

วันนี้ (จันทร์ 15 ส.ค. 2565) เวลา 13.30 น. นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สนง.ทสจ.ภูเก็ต) มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ชุมนูรักษ์ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ) เข้าร่วมการประชุมหารือ (ร่าง) แนวทางการจัดลำดับพื้นที่ที่มีความสำคัญ และข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางแอปพลิเคชันซูม (Zoom Application) โดยมี นางกัญชลี นาวิกภูมิ ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ

15 ส.ค. 65