Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560

ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560

วันนี้ (23 ม.ค.61) เวลา 09.30 น. ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560  ณ ห้องประชุมสนง.ทสจ.ภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต)  เป็นประธานการประชุมฯ และมีนายถาวรวัฒน์  คงแก้ว  (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

แกลเลอรี่