Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

นายณฐวรรณ จำลองกาศ (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต) ได้ประชุมร่วม สนช..หัวหน้าส่วนราชการจ.ภูเก็ต ณห้องประชุมศาลากลางจ.ภูเก็ต เพื่อหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ..

นายณฐวรรณ จำลองกาศ (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต) ได้ประชุมร่วม สนช..หัวหน้าส่วนราชการจ.ภูเก็ต ณห้องประชุมศาลากลางจ.ภูเก็ต เพื่อหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ..

เมื่อวันที่ (4 กพ 61 เวลา 13.00น.) นายณฐวรรณ จำลองกาศ (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต) ได้ประชุมร่วม สนช..หัวหน้าส่วนราชการจ.ภูเก็ต ณห้องประชุมศาลากลางจ.ภูเก็ต เพื่อหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ..

แกลเลอรี่