Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ณ บริเวณอ่าวสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดโดยความร่วมมือของเครือข่ายตาสับปะรดเฝ้าระวังขยะมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ณ บริเวณอ่าวสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดโดยความร่วมมือของเครือข่ายตาสับปะรดเฝ้าระวังขยะมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต

วันพุธที่ 7 ก.พ. 61 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ณ บริเวณอ่าวสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดโดยความร่วมมือของเครือข่ายตาสับปะรดเฝ้าระวังขยะมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต

แกลเลอรี่