Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมเฮ-นาคา โรงแรมภูเก็ตรอยัลซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมฯ

สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมเฮ-นาคา โรงแรมภูเก็ตรอยัลซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมฯ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.พ. 61 เวลา 09.00 น. สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมเฮ-นาคา โรงแรมภูเก็ตรอยัลซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมฯ

แกลเลอรี่