Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม.สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำแก้มลิงบริเวณแหลมสะพานหิน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม

ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม.สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำแก้มลิงบริเวณแหลมสะพานหิน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม

วันพุธที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 13.00 น. ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม.สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำแก้มลิงบริเวณแหลมสะพานหิน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม

แกลเลอรี่