Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผอ.ทสจ.ภก เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ในโครงการอันเนื่องมาจากประราชดำริ โครงการขยายผลตามแนวทางพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ. โรงแรมปริ้นช์พาเลส กรุงเทพฯ

นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผอ.ทสจ.ภก เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ในโครงการอันเนื่องมาจากประราชดำริ โครงการขยายผลตามแนวทางพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ. โรงแรมปริ้นช์พาเลส กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผอ.ทสจ.ภก เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ในโครงการอันเนื่องมาจากประราชดำริ โครงการขยายผลตามแนวทางพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ. โรงแรมปริ้นช์พาเลส กรุงเทพฯ

แกลเลอรี่