Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี จัดกิจกรรมรณรงค์เดินเก็บขยะในชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถาน ภายใต้กิจกรรมภูเก็ตเมืองงามด้วยความสะอาด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ คลองบางใหญ่ (นกนางดัก) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ

สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี จัดกิจกรรมรณรงค์เดินเก็บขยะในชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถาน ภายใต้กิจกรรมภูเก็ตเมืองงามด้วยความสะอาด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ คลองบางใหญ่ (นกนางดัก) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ

วันจันทร์ที่ 19 ก.พ. 61 เวลา 09.00 น. สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี จัดกิจกรรมรณรงค์เดินเก็บขยะในชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถาน ภายใต้กิจกรรมภูเก็ตเมืองงามด้วยความสะอาด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ คลองบางใหญ่ (นกนางดัก) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ

แกลเลอรี่