Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว (กิจกรรม Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 7/2561 ณ หาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุรินทร์ โยธารักษ์ (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู) เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู  จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว (กิจกรรม Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 7/2561 ณ หาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  โดยมีนายสุรินทร์ โยธารักษ์ (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู) เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

วันอังคารที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 09.00 น. สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู 
จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว (กิจกรรม Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 7/2561 ณ หาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
โดยมีนายสุรินทร์ โยธารักษ์ (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู) เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

แกลเลอรี่