Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2561 ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก อปท. หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด ทส. เครือข่ายทสม.จังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว)เป็นประธานในพิธีเปิด

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2561  ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก อปท. หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด ทส. เครือข่ายทสม.จังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว)เป็นประธานในพิธีเปิด

วันพุธที่ 21 ก.พ. 61 เวลา 09.30 น. ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2561  ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก อปท. หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด ทส. เครือข่ายทสม.จังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว)เป็นประธานในพิธีเปิด

แกลเลอรี่