Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จนท.สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมคณะตรวจการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นของน้ำทะเลบริเวณชายหาดไตรตรัง โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้นำในการตรวจสอบ และมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน

จนท.สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมคณะตรวจการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นของน้ำทะเลบริเวณชายหาดไตรตรัง โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้นำในการตรวจสอบ และมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน

วันอังคารที่ 27 ก.พ. 2561 เวลา 17.15 น. จนท.สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมคณะตรวจการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นของน้ำทะเลบริเวณชายหาดไตรตรัง โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้นำในการตรวจสอบ และมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน

แกลเลอรี่