Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว รับมอบนกแก๊ก จำนวน 1 ตัว ซึ่งพลัดหลงเข้าไปในบ้านของราษฎร หมู่บ้านเทพนิมิตรสุขนิรันดร์ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต และมีราษฎรจับมามอบให้ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ก่อนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว นำไปพักฟื้นต่อไป

นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว รับมอบนกแก๊ก จำนวน 1 ตัว ซึ่งพลัดหลงเข้าไปในบ้านของราษฎร หมู่บ้านเทพนิมิตรสุขนิรันดร์ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต และมีราษฎรจับมามอบให้ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ก่อนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว นำไปพักฟื้นต่อไป

วันพุธที่ 28 ก.พ. 61 เวลา 14.00 น.
นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว
รับมอบนกแก๊ก จำนวน 1 ตัว ซึ่งพลัดหลงเข้าไปในบ้านของราษฎร หมู่บ้านเทพนิมิตรสุขนิรันดร์ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต และมีราษฎรจับมามอบให้ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ก่อนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว นำไปพักฟื้นต่อไป

แกลเลอรี่