Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

จนท.สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพ

จนท.สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพ

วันอังคารที่ 6 มี.ค. 2561 เวลา 08:30 น. จนท.สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพ

แกลเลอรี่