Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว จัดกิจกรรมรณรงค์เดินเก็บขยะในชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถาน ภายใต้กิจกรรมภูเก็ตเมืองงามด้วยความสะอาด ครั้งที่ 5/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ชุมชนเกาะแก้ว ซอย 16 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นำทีมโดย นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว)

สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว  จัดกิจกรรมรณรงค์เดินเก็บขยะในชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถาน ภายใต้กิจกรรมภูเก็ตเมืองงามด้วยความสะอาด ครั้งที่ 5/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ชุมชนเกาะแก้ว ซอย 16 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นำทีมโดย นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว)

วันอังคารที่ 13 มี.ค. 61 เวลา 08.30 น. สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว 
จัดกิจกรรมรณรงค์เดินเก็บขยะในชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถาน ภายใต้กิจกรรมภูเก็ตเมืองงามด้วยความสะอาด ครั้งที่ 5/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ชุมชนเกาะแก้ว ซอย 16 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นำทีมโดย นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว)

แกลเลอรี่