Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ได้มาตรฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ได้มาตรฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ

วันอังคารที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ได้มาตรฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ

แกลเลอรี่