Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันพุธที่ 14 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น. สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แกลเลอรี่