Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว (กิจกรรม Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 10/2561 ณ บริเวณหาดแหลมหงา ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว (กิจกรรม Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 10/2561 ณ บริเวณหาดแหลมหงา ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

วันศุกร์ 16 มี.ค. 61 เวลา 08.30 น. สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว (กิจกรรม Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 10/2561 ณ บริเวณหาดแหลมหงา ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

แกลเลอรี่