Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จนท.สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการจัดการน้ำเสียตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

จนท.สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการจัดการน้ำเสียตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วันศุกร์ 16 มี.ค. 2561 เวลา 09.00 น. จนท.สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการจัดการน้ำเสียตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แกลเลอรี่