Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเสวนาและแสดงความคิดเห็น เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติสก์ของ 4 จังหวัด ชายฝั่งทะเลอันดามัน” ณ ห้องประชุมเตียมหล่าย โรงแรมพราวภูเก็ต ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (จัดโดยคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเสวนาและแสดงความคิดเห็น เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติสก์ของ 4 จังหวัด ชายฝั่งทะเลอันดามัน” ณ ห้องประชุมเตียมหล่าย โรงแรมพราวภูเก็ต ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (จัดโดยคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

วันจันทร์ 26 มี.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเสวนาและแสดงความคิดเห็น เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติสก์ของ 4 จังหวัด ชายฝั่งทะเลอันดามัน” ณ ห้องประชุมเตียมหล่าย โรงแรมพราวภูเก็ต ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (จัดโดยคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

แกลเลอรี่