Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการและทำงานบริหารจัดการปัญหาลิงจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการและทำงานบริหารจัดการปัญหาลิงจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการและทำงานบริหารจัดการปัญหาลิงจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

แกลเลอรี่