Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จัดกิจกรรมรณรงค์เดินเก็บขยะในชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถาน ภายใต้กิจกรรมภูเก็ตเมืองงามด้วยความสะอาด ครั้งที่ 8/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณฝายน้ำล้นนาหาร บ้านแขนน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมภพ ก้อนแก้ว (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จัดกิจกรรมรณรงค์เดินเก็บขยะในชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถาน ภายใต้กิจกรรมภูเก็ตเมืองงามด้วยความสะอาด ครั้งที่ 8/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณฝายน้ำล้นนาหาร บ้านแขนน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมภพ ก้อนแก้ว (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

วันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค. 61 เวลา 09.00 น. สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จัดกิจกรรมรณรงค์เดินเก็บขยะในชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถาน ภายใต้กิจกรรมภูเก็ตเมืองงามด้วยความสะอาด ครั้งที่ 8/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณฝายน้ำล้นนาหาร บ้านแขนน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมภพ ก้อนแก้ว (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

แกลเลอรี่