Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะเทคโนโลยีการเกษตร มานิเทศนักศึกษาฝึกงาน น้องฟิล์ม และน้องซัน ณ สนง.ทสจ.ภูเก็ต ซึ่งกำลังจะเสร็จภารกิจฝึกงานในวันที่ 4 เม.ย.นี้

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะเทคโนโลยีการเกษตร มานิเทศนักศึกษาฝึกงาน น้องฟิล์ม และน้องซัน ณ สนง.ทสจ.ภูเก็ต ซึ่งกำลังจะเสร็จภารกิจฝึกงานในวันที่ 4 เม.ย.นี้

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีค.61 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะเทคโนโลยีการเกษตร มานิเทศนักศึกษาฝึกงาน น้องฟิล์ม และน้องซัน ณ สนง.ทสจ.ภูเก็ต ซึ่งกำลังจะเสร็จภารกิจฝึกงานในวันที่ 4 เม.ย.นี้

แกลเลอรี่