Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ ทสจ.ภก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา ณ.บริเวรท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ ทสจ.ภก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา ณ.บริเวรท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ ทสจ.ภก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา ณ.บริเวรท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

แกลเลอรี่