Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ งานวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2561 ณ บริเวณพื้นที่เกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ งานวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2561 ณ บริเวณพื้นที่เกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วันจันทร์ที่  2 เม.ย. 61  เวลา 08.15 น. เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ งานวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2561 ณ บริเวณพื้นที่เกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

แกลเลอรี่