Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมศักดิ์ พรหมชัย ประธาน ทสม. เป็นประธาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมศักดิ์ พรหมชัย ประธาน ทสม. เป็นประธาน

วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 เวลา 10.00 น. ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมศักดิ์ พรหมชัย ประธาน ทสม. เป็นประธาน

แกลเลอรี่