Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ร่วมตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งของโรงแรมซันวิงค์ เชิงทะเลฯ ตามแผนการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวมในพื้นที่ อบต.เชิงทะเล ประจำปี 2561

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ร่วมตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งของโรงแรมซันวิงค์ เชิงทะเลฯ ตามแผนการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวมในพื้นที่ อบต.เชิงทะเล ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 17 เม.ย. 61 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ร่วมตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งของโรงแรมซันวิงค์ เชิงทะเลฯ ตามแผนการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทโรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวมในพื้นที่ อบต.เชิงทะเล ประจำปี 2561

แกลเลอรี่