Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ 23 เม.ย. 61 เวลา 09.00 น. นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แกลเลอรี่