Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 3 (ห้องใหญ่)

สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 3 (ห้องใหญ่)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 3 (ห้องใหญ่)

แกลเลอรี่