Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำตะกอนสีดำในคลองบางลาไหลลงสู่ทะเล (บริเวณหาดกะรน) ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำตะกอนสีดำในคลองบางลาไหลลงสู่ทะเล (บริเวณหาดกะรน) ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วันพุธที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 8.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำตะกอนสีดำในคลองบางลาไหลลงสู่ทะเล (บริเวณหาดกะรน) ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

แกลเลอรี่