Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จนท.สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการอาคารชุดเข้าร่วมประกวดรางวัล Phuket Property Awards for Export 2018 โดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

จนท.สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการอาคารชุดเข้าร่วมประกวดรางวัล Phuket Property Awards for Export 2018 โดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค. 2561  เวลา 14.00 น. จนท.สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการอาคารชุดเข้าร่วมประกวดรางวัล Phuket Property Awards for Export 2018 โดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

แกลเลอรี่