Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณปากคลองบางลา เชื่อมต่อพื้นที่หาดกะรน ณ ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณปากคลองบางลา เชื่อมต่อพื้นที่หาดกะรน ณ ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค. 2561  เวลา 16.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณปากคลองบางลา เชื่อมต่อพื้นที่หาดกะรน ณ ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

แกลเลอรี่