Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนง.ทสจ.ภูเก็ต ในฐานะประธานคณะทำงานสอบสวนเหตุน้ำเสีย ร่วมกับ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต และผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.รัษฎา เทศบาลตำบลรัษฎา ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำเสีย บริเวณด้านหลังโรงไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 1 (รัษฎา) ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สนง.ทสจ.ภูเก็ต ในฐานะประธานคณะทำงานสอบสวนเหตุน้ำเสีย ร่วมกับ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต และผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.รัษฎา เทศบาลตำบลรัษฎา ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำเสีย บริเวณด้านหลังโรงไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 1 (รัษฎา) ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 61 เวลา 15.30 น. สนง.ทสจ.ภูเก็ต ในฐานะประธานคณะทำงานสอบสวนเหตุน้ำเสีย ร่วมกับ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต และผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.รัษฎา เทศบาลตำบลรัษฎา ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำเสีย บริเวณด้านหลังโรงไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 1 (รัษฎา) ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

แกลเลอรี่