Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายณฐวรรณ จำลองกาศ (ผอ.สนง.ทสจ.ภูเก็ต) ร่วมประชุมหารือการจัดการน้ำเสียและการจัดการขยะมูลฝอย และตรวจพื้นที่/ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาน้ำเสียลงทะเลกับนายชานนท์ คำทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเตาเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

นายณฐวรรณ จำลองกาศ (ผอ.สนง.ทสจ.ภูเก็ต) ร่วมประชุมหารือการจัดการน้ำเสียและการจัดการขยะมูลฝอย และตรวจพื้นที่/ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาน้ำเสียลงทะเลกับนายชานนท์ คำทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเตาเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น. นายณฐวรรณ จำลองกาศ (ผอ.สนง.ทสจ.ภูเก็ต) ร่วมประชุมหารือการจัดการน้ำเสียและการจัดการขยะมูลฝอย และตรวจพื้นที่/ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาน้ำเสียลงทะเลกับนายชานนท์ คำทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเตาเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แกลเลอรี่