Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ในฐานะอนุคณะกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 ระดับภาค ร่วมประชุมเพื่อตรวจประเมินผลงานที่เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (ด้านเอกสาร) ประจำปี 2561 ระดับภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.ประพรศรี นรินทร์รักษ์ (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมฯ

นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ในฐานะอนุคณะกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 ระดับภาค ร่วมประชุมเพื่อตรวจประเมินผลงานที่เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (ด้านเอกสาร) ประจำปี 2561 ระดับภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.ประพรศรี นรินทร์รักษ์ (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมฯ

วันพุธที่ 23 พ.ค. 61  เวลา 08.30 น. นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ในฐานะอนุคณะกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 ระดับภาค ร่วมประชุมเพื่อตรวจประเมินผลงานที่เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (ด้านเอกสาร) ประจำปี 2561 ระดับภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.ประพรศรี นรินทร์รักษ์ (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมฯ

แกลเลอรี่