Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนง.ทสจ.ภก ร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว ได้จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อแก้ไขปัญหาลิงกังบริเวณเขารัง ณ อุโบสถชั้นล่าง วัดเขารังสามัคคีธรรม โดยมีนายปรารภ หาญช้าง ผอ.ส่วนทช. เป็นประธาน และประชาชนบริเวณเขารัง หน่วยงานราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมและร่วมตอบแบบสอบถามด้านการบริหารจัดการลิงในพื้นที่

สนง.ทสจ.ภก ร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว ได้จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อแก้ไขปัญหาลิงกังบริเวณเขารัง ณ อุโบสถชั้นล่าง วัดเขารังสามัคคีธรรม โดยมีนายปรารภ หาญช้าง ผอ.ส่วนทช. เป็นประธาน และประชาชนบริเวณเขารัง หน่วยงานราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมและร่วมตอบแบบสอบถามด้านการบริหารจัดการลิงในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค.2561 เวลา 09.30 น. สนง.ทสจ.ภก ร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว ได้จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อแก้ไขปัญหาลิงกังบริเวณเขารัง ณ อุโบสถชั้นล่าง วัดเขารังสามัคคีธรรม โดยมีนายปรารภ หาญช้าง ผอ.ส่วนทช. เป็นประธาน และประชาชนบริเวณเขารัง หน่วยงานราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมและร่วมตอบแบบสอบถามด้านการบริหารจัดการลิงในพื้นที่

แกลเลอรี่