Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามงานตามโครงการ “วาระยามเช้า บำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดภูเก็ตฯ” ณ ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมฯ

นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามงานตามโครงการ “วาระยามเช้า บำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดภูเก็ตฯ”  ณ ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมฯ

วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 07.30 น. นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามงานตามโครงการ “วาระยามเช้า บำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดภูเก็ตฯ”  ณ ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมฯ

แกลเลอรี่