Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

คณะตรวจสอบ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และเทศบาลตำบลวิชิต ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กรณีการขุดดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างแล้วนำมากองบริเวณชายหาดอ่าวยน ม.8 ตำบลวิชิตฯ เบื้องต้น คณะตรวจสอบแจ้งให้ เจ้าของบ้าน/ผู้ดำเนินการก่อสร้างฯ รื้อกองดินออกจากบริเวณพื้นที่ที่เป็นชายหาดและดำเนินการปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติเช่นเดิม โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ก.ค. 61

คณะตรวจสอบ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และเทศบาลตำบลวิชิต ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กรณีการขุดดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างแล้วนำมากองบริเวณชายหาดอ่าวยน ม.8 ตำบลวิชิตฯ เบื้องต้น คณะตรวจสอบแจ้งให้ เจ้าของบ้าน/ผู้ดำเนินการก่อสร้างฯ รื้อกองดินออกจากบริเวณพื้นที่ที่เป็นชายหาดและดำเนินการปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติเช่นเดิม โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ก.ค. 61

วันนี้ (อังคาร 3 ก.ค. 61) เวลา 10.00 น. คณะตรวจสอบ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และเทศบาลตำบลวิชิต ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กรณีการขุดดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างแล้วนำมากองบริเวณชายหาดอ่าวยน ม.8 ตำบลวิชิตฯ เบื้องต้น คณะตรวจสอบแจ้งให้ เจ้าของบ้าน/ผู้ดำเนินการก่อสร้างฯ รื้อกองดินออกจากบริเวณพื้นที่ที่เป็นชายหาดและดำเนินการปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติเช่นเดิม โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ก.ค. 61

แกลเลอรี่